آمار

نحوه نمایش:

آشنایی با فرایند های تصادفی

..

۱۰۰,۰۰۰ریال

آمار احتمال و استنتاج آماری در اقتصاد ج1

..

۱۴۷,۰۰۰ریال

آمار احتمال و استنتاج آماری در اقتصاد ج2

..

۱۴۷,۰۰۰ریال

آمار استنباطی

..

۶۵۰,۰۰۰ریال

آمار اصول و روشها جلد2

..

۱۱۰,۰۰۰ریال

آمار برای مدیریت ج1

..

۲۷۰,۰۰۰ریال

آمار برای مدیریت ج2

..

۲۲۰,۰۰۰ریال

آمار تحلیلی و کاربردهای آن

..

۲۷۰,۰۰۰ریال

آمار توصیفی

..

۵۸۵,۰۰۰ریال

آمار توصیفی

..

۳۵۰,۰۰۰ریال
نمایش 1 تا 12 از 185 (16 صفحه)