مکانیک

نحوه نمایش:

آشنایی با خواص مکانیکی مواد

..

۱۲۰,۰۰۰ریال

آشنایی با مکانیک

..

۳۱۰,۰۰۰ریال

آشنایی با مکانیک آماری جدید

..

۷۵,۰۰۰ریال

آشنایی با مکانیک کوانتومی

..

۵۹۰,۰۰۰ریال

آشنایی با نسبیت خاص

..

۱۲۰,۰۰۰ریال

ارتعاشات میکانیکی جلد اول

..

۱۱۵,۰۰۰ریال

استاتیک (مریام_انتظاری) ویراست 8

..

۳۴۰,۰۰۰ریال

استاتیک بیر جانسون ویراست9

..

۲۲۰,۰۰۰ریال

استاتیک مکانیک مهندسی ویرایش 6

..

۲۵۰,۰۰۰ریال

اصول علم و مهندسی مواد

..

۳۷۰,۰۰۰ریال

اصول متره و برآورد دانشگاهی

..

۷۰,۰۰۰ریال

اصول مکانیک سیالات

..

۷۸,۰۰۰ریال
نمایش 1 تا 12 از 89 (8 صفحه)